GÜNCELLENMİŞ YALNIZLIK  aSOSYAL AĞLAR

GÜNCELLENMİŞ YALNIZLIK aSOSYAL AĞLAR

Özellikle Batı’da birincil ilişkilerin bile yok edildiği; aile, akraba ve yakın arkadaş çemberinin bozulup insanların hissettikleri yalnızlık duygusuyla alkol ve uyuşturucu ile baş etmeye çalıştığı bir dönemde, sosyal ağlar çoğu kimse için denize düştüğünde sarıldığı yılan oldu belki de.

Kendini toplum içinde değerli ve fark edilir kılmak isteyen insan, bunu yapay ve yüzeysel bir zeminde tutmaya çalıştıkça yalnızlığı ve mutsuzluğu derinleşir. Oysa samimi bir yakınlığın parçası olmak hayata anlam katar ve onu güzelleştirir.

Geçmişte birbiriyle tanışma, konuşma, iletişime geçmenin sosyalleşme olduğu bir dönemden “sosyal medya” dediğimiz mecrada sosyalleşmeye, aslında asosyalleşmeye başlıyoruz.

Kendini toplum içinde değerli ve fark edilir kılmak isteyen insan, bunu yapay ve yüzeysel bir zemin-de tutmaya çalıştıkça yalnızlığı ve mutsuzluğu derinleşir. Oysaki samimi bir yakınlığın parçası olmak hayata anlam katar ve onu güzelleştirir.


Benzer Yazılar